Grzegorz Woźniakowski

adwokat

e-mail: gwozniakowski@gnplegal.pl
tel.: 502 288 710

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował też na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. W latach 2007-2011 prawnik w Kancelarii Prawniczej Magnusson. Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Na prowadzoną przez nią listę adwokatów został wpisany w 2011 r. Z Kancelarią Prawną GNP związany od końca 2011 r.

Praktyka:

  • spory sądowe - cywilne i gospodarcze (w szczególności dotyczące wykonania umów i windykacji należności),
  • prawo karne i wykroczeń (w tym prawo karne gospodarcze i skarbowe),
  • prawo spółek (bieżąca obsługa, przekształcenia, połączenia, likwidacje),
  • prawo upadłościowe (reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych),
  • umowy handlowe,
  • ochrona danych osobowych,
  • prawo spadkowe,
  • prawo budowlane, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,
  • prawo mieszkaniowe (w szczególności sprawy wspólnot mieszkaniowych),
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Jego doświadczenie obejmuje również raporty due duiligence (korporacyjne i nieruchomości), przygotowywanie zabezpieczeń umów kredytu oraz przekształcenia korporacyjne w międzynarodowych strukturach holdingowych.

Włada biegle językiem angielskim.