Karolina Pyszków

adwokat

Praktyka: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo karne.

e-mail: kpyszkow@gnplegal.pl
tel.: 600 260 182

Karolina Pyszków jest adwokatem i wspólnikiem w Kancelarii Prawnej GNP.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń odszkodowawczych, prawie gospodarczym a także prawie rodzinnym i opiekuńczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej.

Ponadto Karolina Pyszków świadczy pomoc prawną w sprawach karnych.

Włada biegle językami niemieckim i angielskim.