Krzysztof Nowicki

radca prawny

Praktyka: prawo gospodarcze, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo pracy, prawo energetyczne, prawo podatkowe.

e-mail: knowicki@gnplegal.pl
tel.: (22) 881 85 40

Krzysztof Nowicki jest radcą prawnym w Kancelarii GNP.

Krzysztof Nowicki wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Krzysztof Nowicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, w ramach stypendium naukowego kształcił się na Karel de Groote Hogeshool w Antwerpii. Ukończył również kurs International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez The Catholic University of America, Washington D.C.

Zajmuje się prawem gospodarczym oraz prowadzeniem postępowań sądowych. Ponadto świadczy usługi prawne w ramach procesów inwestycyjnych, w tym na rzecz przedsiębiorców realizujących inwestycje w ramach odnawialnych źródeł energii. Posiada również doświadczenie w szeregu projektach związanych z emisją papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz świadczeniu usług prawnych na rzecz spółek publicznych.

Uczestniczył również w szeregu projektach związanych z prawem pracy, obejmujących audyty przedsiębiorstw, zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych oraz opracowywaniem szeregu dokumentów dla pracodawców. Posiada publikacje z zakresu prawa pracy w periodyku The International Employment Lawyer, Global Mobility Handbook 2010, Editor Saraiva.

Jest współautorem książki “Pranie brudnych pieniędzy”, praca zbiorowa pod redakcją prof. Jacka Grzywacza.

Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i gospodarczej w gazecie Dziennik Gazeta Prawna.

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się również w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.