Prawo karne

Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Zapewniamy udział adwokata w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania, również w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, w postępowaniach sądowych, a także w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego.