Prawo ubezpieczeń gospodarczych i osobowych

Świadczymy usługi w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i osobowych, w szczególności: opiniowanie i doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczenia, reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, dochodzenie roszczeń regresowych między polskimi i zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeń.