Usługi

Kancelaria Prawna GNP zapewnia swoim klientom, zarówno korporacyjnym jak i osobom fizycznym, obsługę w wielu dziedzinach prawa.

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, rozwiązywaniu sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed sądami arbitrażowymi oraz w szeregu projektach związanymi z obrotem nieruchomościami.

Jednocześnie, świadczymy obsługę prawną w zakresie: prawo cywilne, prawo bankowe, rynki kapitałowe, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo karne, prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, partnerstwo publiczno prywatne. Dodatkowo zapewniamy wsparcie w realizacji wszelakich inwestycji zagranicznych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 • Prawo cywilne i spadkowe

  Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy lub regulaminy - zarówno te dotyczące działalności gospodarczej, jak i w sprawach prywatnych. W razie potrzeby reprezentujemy Klientów przed sądami i urzędami. Jednocześnie doradzamy w kwestiach ściśle związanych z wymienionymi sprawami, np. dotyczących własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskiego. Posiadamy szerokie i wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw spadkowych, w tym spraw o nabycie spadku, jego podział i o zachowek. Pomagamy przygotowywać testamenty i inne dokumenty spadkowe.

 • Prawo handlowe

  Świadczymy wszechstronną i kompleksową obsługę projektów związanych z szeroko pojętym prawem gospodarczym. Działalność ta obejmuje w szczególności wsparcie Klientów w ich bieżącej działalności gospodarczej przez przygotowywanie i opiniowanie umów, a także wsparcie w prowadzeniu negocjacji biznesowych z kontrahentami. Ponadto świadczymy usługi związane z pełną obsługą transakcyjną - od czynności przygotowawczych do wsparcia potransakcyjnego. Przygotowujemy strukturę projektów i dokumenty handlowe zabezpieczając interesy naszych Klientów, a także dbamy o ograniczenie ryzyka wystąpienia potencjalnych sporów.

 • Wsparcie inwestycji zagranicznych

  W ścisłej współpracy z prawnikami zagranicznymi oferujemy przedsiębiorcom wsparcie przy realizowaniu projektów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich (w tym Indie i Chiny). Wspomagamy również podmioty zagraniczne w realizacji projektów gospodarczych na terenie Polski, w tym przy rejestracji w Polsce oraz otrzymaniu pozwoleń na pobyt i pracę.

 • Prawo karne

  Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Zapewniamy udział adwokata w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania, również w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, w postępowaniach sądowych, a także w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego.

 • Prawo pracy

  Prawnicy posiadają rozległe doświadczenie w różnych kwestiach związanych z szeroko pojętym zatrudnianiem. W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Dbamy o zabezpieczenie sytuacji prawnej pracodawcy, ale wspieramy również pracowników w przypadku naruszeń ich praw. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji.

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o charakterze majątkowym i niemajątkowym: rozwody, separacje, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej lub podział majątku po ustaniu konkubinatu, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem.

 • Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i trybunałami międzynarodowymi, a także urzędami, we wszelkiego rodzaju sprawach spornych i nieprocesowych - zarówno związanych z działalnością gospodarczą Klientów, jak i w ich prywatnych sprawach, np. o odszkodowanie lub z prawa rodzinnego, spadkowego czy karnego. Szczególną uwagę poświęcamy polubownemu rozwiązaniu sporów, jeśli w danej sprawie takie rozwiązanie jest możliwe i korzystne dla Klienta.

 • Prawo nieruchomości

  Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, audytach nieruchomości, jak również w doradztwie dotyczącym zarządzania nieruchomościami i regulacji ich stanu prawnego. Świadczymy w tym zakresie pomoc prawną przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom fizycznym.

 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych i osobowych

  Świadczymy usługi w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i osobowych, w szczególności: opiniowanie i doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczenia, reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, dochodzenie roszczeń regresowych między polskimi i zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeń.