Aktualności

  • Czy wspólnota może żądać od gminy odszkodowania za korzystanie z drogi?

    2008-03-08

    Obowiązki PKP wobec miasta są zależne od wielu sytuacji nieprzedstawionych w powyższym opisie. Odpowiedź, czy PKP miało obowiązek poinformowania miasta o sprzedaży nieruchomości, wymaga bowiem wyjaśnienia, jakiego rodzaju tytuł prawny miało ono do nieruchomości, tj. czy było to użytkowanie wieczyste czy też własność, jak również, czy grunt powinno się traktować jako niezabudowany czy też przeciwnie.