Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i trybunałami międzynarodowymi, a także urzędami, we wszelkiego rodzaju sprawach spornych i nieprocesowych - zarówno związanych z działalnością gospodarczą Klientów, jak i w ich prywatnych sprawach, np. o odszkodowanie lub z prawa rodzinnego, spadkowego czy karnego. Szczególną uwagę poświęcamy polubownemu rozwiązaniu sporów, jeśli w danej sprawie takie rozwiązanie jest możliwe i korzystne dla Klienta.