Prawo rodzinne i opiekuńcze

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o charakterze majątkowym i niemajątkowym: rozwody, separacje, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej lub podział majątku po ustaniu konkubinatu, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem.