Wsparcie inwestycji zagranicznych

W ścisłej współpracy z prawnikami zagranicznymi oferujemy przedsiębiorcom wsparcie przy realizowaniu projektów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich (w tym Indie i Chiny). Wspomagamy również podmioty zagraniczne w realizacji projektów gospodarczych na terenie Polski, w tym przy rejestracji w Polsce oraz otrzymaniu pozwoleń na pobyt i pracę.